Tel: +45 71998904

735 bärbara datorer levererade till en kund

Flera veckors hårt arbete avslutades och den sista lådan med 735 bärbara datorer är packad.

Sista lådan är på plats, och 735 st. bärbara datorer är redo att hyras. Flera veckors arbete med programmering, installation, installation och testning är klar. De har nu levererats till en nöjd kund.


Tillbaka till översikten