Tel: +45 71998904

Skapa värde och uppmärksamhet med VR

Virtual Reality kan hjälpa till att skapa värde och öka intresset för ditt evenemang.

Varför ska du titta närmare på Virtual Reality?

Med virtuell verklighetsutrustning kan du komma in i en annan värld som känns väldigt verklig. Så vi kan flytta människor från den verkliga världen till en plats eller situation vi vill ha. Det kan t.ex. vara SOSU-studenter som besöker en medborgare på ett slutet psykiatriboende, som annars inte går att besöka. Syn och hörsel luras att tro att du är på en helt annan plats, trots att hjärnan är väl medveten om att du inte är där. Så VR är ett sätt att involvera fler sinnen och hela kroppen i undervisningen.

Vad kan virtuell verklighet användas till i praktiken?

• För undervisning för SOSU-elever som besöker en medborgare på ett slutet psykiatriboende som annars inte är möjligt att besöka.

• Det kan också vara utbildning för medarbetare som ska kunna hantera kritiska situationer (krig, olyckor etc.)

• Terapiutbildning för personer som lider av ångest. Här kan den användas för att träna folk att bete sig offentligt, köra buss, handla mm.

• Med VR kan en virtuell verklighet skapas som ligger väldigt nära verkligheten.

• Virtual Reality används på många ställen som träningsredskap. Till exempel för piloter, läkare, vindkraftsreparatörer, mekaniker, servicepersonal och mycket mer.

• För underhållning och träning där det blir lättare att undervisa barn och unga genom att införliva det underhållande elementet i lärandet.

• För att visa och visualisera konst. Här kan du verkligen ge användaren en upplevelse där både bild och ljud kan användas för att påverka sinnena.

Vilka tekniker finns det?

På Nordic IT Rental har vi flera olika lösningar för att hyra VR-utrustning, men den populäraste är Oculus Quest 2, som både kan fungera som fristående glasögon och samtidigt är det möjligt att koppla den till en PC via en kabel .

Om du måste välja den ena eller andra lösningen beror mycket på vad du ska använda VR-utrustningen till. Utöver Oculus finns andra leverantörer av VR-utrustning som t.ex. HTC.

Du är välkommen att kontakta oss på tfn 71998904 om du har frågor om vilken VR-utrustning du ska välja till ditt event. Vi hjälper dig gärna att lägga innehåll i glasögonen och kan ge support innan, under och efter att du hyr din VR-utrustning.

Vad får du när du hyr VR-utrustning?

När du hyr VR-utrustning kan vi ge dig råd om vad som passar ditt evenemang bäst. Vi kan ge dig råd om vilken utrustning du ska välja utifrån vad ditt event kommer innehålla och vad du förväntar dig att få ut av det. Vissa VR-evenemang kräver att personal hjälper användare att få på och av utrustningen och få den igång på rätt sätt. Vi kan erbjuda uthyrning av personal som kan hjälpa till att fullborda upplevelsen för dina användare. Om du själv har personal tillgänglig kan vi erbjuda utbildning och instruktion så att din egen personal kan genomföra VR-eventet så bra som möjligt.
Ring och få reda på mer om vad vi kan erbjuda inom VR-upplevelser.
Ring nu på tel 71998904


Tillbaka till översikten